Fedra & Manok

pedigree kitens

Moeder Fedra Lilianka*PL

Vader: Manok Sladkoe Pyatnyshko